Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

IFS ÜRETİM

Manufacturing

Üretim bileşenlerimiz seri üretim işlevlerini yerine getirirken uyarı durumlarını yakalamak ve önlem almak üzere geliştirilmiş uyarı-bazlı üretim yönetim fonksiyonalitesini yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş üretim akışları ile birleştirirler. Bu güçlü çözüm planlama, yürütme, kontrol ve analizleri çeşitli üretim tiplerinde destekler. Ayrıca hem yalın hem de aynı üretim ortamında farklı proseslerin yer aldığı karışık-tür üretim operasyonlarını desteklerler.

IFS/Çoklu-İş Yeri Planlama bir den çok iş yerindeki ürünlerle ilgili tedarik ve talepleri daha iyi tahmin ederek teslimatları zamanında yapmanıza ve müşteri memnuniyetinin artmasına yardımcı olur. Bu özellik sayesinde kapsamlı bir ana üretim çizelgesi hazırlayabilir, malzeme net ihtiyaçlarını zamana yayılmış olarak saptayabilir, optimum lot büyüklüklerini hesaplayabilir, dağıtım emirleri çıkarabilir, ve nihayet gerekli üretim kapasitesini hesaplayabilirsiniz.

IFS/Projeye-Dayalı-Üretim atelye iş emirlerini, çok-seviyeli ürün ağacı yapılarını (DOP), satınalma emirlerini, ve diğer kalemleri doğrudan proje aktiviteleriyle ilişkilendirerek projeye dayalı özgün bir üretim tarzı sunar. Envanter fonksiyonalitesi proje felsefesine göre gerçekleştirilirken, malzemeler proje aktiviteleri arasında, ve proje envanteri ile standart envanter arasında transfer edilebilirler.

IFS/Siparişe-Dayalı-Mühendislik proje ve ürün yapıları arasında kurulan irtibatla müşteriye-özgü tasarımların kolaylıkla yönetilebilmelerini sağlar. Üretim emri çıkarılan ürün yapıları standart ürün ve proje ürün yapılarından oluşabilir. Satınalmalar proje planına uygun olarak başlatıldıktan sonra, olabilecek her türlü değişiklik kayda alınır ve bu yolla optimal esneklik, kontrol ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur.

IFS/Siparişe Dayalı Üretim/Konfigürasyon/Montaj sayesinde ileri siparişe-dayalı üretim’den (MTO) basit siparişe-dayalı montaj’a (ATO) kadar, ve hem siparişe-özgü tasarım hem de özellik-bazlı konfigürasyon ve standart ürünler için tüm sipariş-bazlı üretimler yönetilebilir.

IFS/Kısıt-Bazlı Çizelgeleme üretim çizelgenizi optimize ettiğinden pazardaki ve müşteri taleplerindeki değişikliklere kolaylıkla adapte olabilirsiniz. Üretim darboğazlarını belirleyerek teslimatları zamanında gerçekleştirir ve üretim maliyetlerini kontrol altında tutabilirsiniz. Çoklu-iş yeri ve çok-seviyeli ürün yapıları teslimat tahminlerinin daha doğru yapılabilmesine yardımcı olur. Özelliğe ayrıca çevrim-dışı bir çizelgeleme aracı olan İleri Planlama Panosu da dahil edilmiş olup bu aracı on-line istemcilerle eş zamanlı olarak çalıştırabilirsiniz.

IFS/Maliyetlendirme firmanızın ürün maliyetleri hakkında yeterli verileri sağlayarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Sistem geleneksel maliyetlendirmeyi, aktivite-bazlı maliyetlendirmeyi (ABC) ya da bunların bir kombinasyonunu destekleyebilir.

IFS/Parti İşlem parti üretimi yapan firmalara daha etkin üretim planlaması, zamanında-teslimat, ve yüksek ürün kalitesiyle rekabet avantajı sağlar.

IFS/Seri Üretim imalat sürecindeki gereksiz işlemleri azaltarak ve hatta elimine ederek verimliliği yükseltir. IFS/Planlama modülüyle birleştiğinde üretim hattı çizelgelerini yaratmak, satıcı çizelgelerini planlamak ve kanban devre boyutlarını belirlemek üzere malzeme ihtiyaç planlamasından (MRP) da yararlanarak dilediğiniz itme/çekme sistemini yaratabilirsiniz.

IFS/Atelye Emirleri atelye iş emirlerini izleyip denetlemek için kullanılan kapsamlı bir araç olup üretim ekibinin verilen tüm işleri planlandığı gibi yürütmesini temin eder. Çeşitli üretim modelleri için kullanılabilir ve IFS/Maliyetlendirme ve IFS/Envanter modülleriyle sıkı entegrasyon içinde çalışır.

IFS/Atelye Raporlama çalışanlarınızın üretim bilgilerini etkin ve kolay bir biçimde raporlamalarına yardımcı olur. Size operasyon statülerini, imal edilen ve imalattan kaldırılan ürün miktarlarını ve kümülatif operatör saatlerini bildirir.