Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

ÇAPRAZ FONKSİYON BİLEŞENLERİ

Gray Boxes

Çapraz-fonksiyon bileşenlerimiz birçok sektör ve kurumda kullanılan kritik iş süreçlerini basitleştirmek, hızlandırmak ve yönetmek üzere tasarlanan bir dizi güçlü araçtan oluşmaktadır. Bu süreçler arasında iş performansını, müşteri ilişkileri yönetimini, tedarik zinciri yönetimini, iş modelleme tekniklerini, ve doküman, kalite, çevre-koruma yönetimini sayabiliriz.

IFS İş Performansı performans ölçümleriyle ilgili hedeflerin saptanmasını, takip ve analiz edilmesini destekleyen bütünleşik bir performans yönetim sistemidir. IFS Ölçüm Kitaplığı’nda performans ölçümlerinde kullanabileceğiniz önceden-tanımlı 200 kullanıma-hazır ölçüm birimi verilmektedir.IFS/Scorecard performans verilerinin saklandığı merkezi bir depolama yeri olarak herhangi bir kurumsal performans yönetim (CPM) çözümünün vazgeçilmez öğesini oluşturmaktadır.

IFS Muhasebe Kuralları IFS Uygulamaları çerçevesinde manüel ya da otomatik olarak yaratılan muhasebe kayıtlarının tabi olacağı ortak kurallardır. Şirketinizin muhasebe modelini güvence altına alacak genel kurallardan oluşur. Standart arayüzler IFS ve IFS -dışı uygulamalardan gelen ya da bu uygulamalara aktarılacak olan hareket ve işlemlerin daha kolay yönetilmelerini sağlar.

IFS İş Raporlama IFS Uygulamaları’na dahil edilen gelişmiş rapor fonksiyonalitesi olup ad-hoc (anlık), operasyonel, Microsoft Excel rapor türlerini ve Business Analytics, Quick Reports, Report Designer ve Output kanalları gibi çeşitli analitik raporları içine alır.

IFS Doküman Yönetimi şirket dokümantasyonu üzerinde tam kontrolu sağlamanıza yardımcı olan çözümdür. Doküman yaratma ve geliştirme süreçlerini yönetir ve kolay kullanılabilen araçları içerir. Diğer fonksiyonlar arasında iş akışlarını, şablonları, versiyon ve sürüm yönetimini, fatura scanning (OCR) ve kırmızı çizgileme özelliklerini sayabiliriz. IFS Doküman Yönetimi deneyimli kullanıcıları tatmin ettiği gibi, sahip olduğu son derece kullanışlı web arayüzü ile acemi personelin dahi birkaç dakika içinde dokümantasyon sorumluluğunu rahatlıkla yerine getirebilmesini sağlar.

IFS Kalite Yönetimi kontrol planlarını; test ve muayene talimatlarını; parça, satıcı, üretim süreci standartlarını ya da bunların herhangi bir kombinasyonunu tanımlamanıza izin verir. Örnekler atelye iş emirleri, satınalma siparişleri, seri numaraları, lot numaraları, ve zaman kaşeleriyle ilişkilendirilir. Değişken ve öz niteliklerin (attribute) gösterildiği SPC şemaları desteklenir ve yapılabilirlik endeksleri hesaplanır. Üçüncü-şahıs ürünlerini daha gelişmiş istatistiki hesaplamalara tabi tutmak için standart arayüzlü genel bakış formları kullanılabilir.

IFS Vaka Yönetimi komple takip ve derhal sevk olanağı tanıyan iş akışı-bazlı vaka yönetimini destekler. Personel ve ticari ortakların çıkışları kaydetmelerini, bunları ilgili iş objelerine bağlamalarını, ve iş kuyrukları ya da direkt sevkiyat yoluyla göndermelerini sağlar.

IFS Business Modeler şirket iş prosedürlerini, yordamlarını, ve sorumluluklarını geliştirmek ve iletmek için kullanılan araçlar, metodlar, ve grafik modellerden oluşan bütünleşik bir pakettir. Bunu IFS Uygulamaları’nı implamante ederken şirket süreçlerini düzenlemek ve iletmek için kullanabilirsiniz. Üretilen grafiksel dokümanlar sonuçta şirket yapılanmasını ve süreçlerini tanımlayan modeller olarak kullanılırlar.

IFS Ekolojik İzleme Yönetimi bir ürünü yaşam döngüsünün başından sonuna kadar tüm aşamalarında destekler. Bütünleşik IFS Uygulamaları’nın bir parçası olarak, ve mevcut verilere dayanarak, gerekli malzeme ve çevresel ürün deklarasyonlarını yayınlamanıza izin verir ve çevresel raporlamalara (GRI) baz oluşturur. Esnek yapısı nedeniyle örneğin REACH, RoHS ya da WEEE gibi çevre standartlarına uygunluk amaçlarıyla da kullanılabilir.