Ekolojik Etki Yönetimi

  • Tedarik zincirinizin bir bütün olarak çevre üzerindeki etkilerini hesaplayın ve analiz edin
  • Ürün yaşam döngüsünü analiz edin
  • Şeffaflığı artırın
  • Marka bilinirliğini öne çıkarın
  • Çevre kural ve yönetmeliklerine uyun

Riskleri azaltın.