Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
9 Ekim 2013

IFS FİNANSALLAR

 

Finansal bileşenlerimiz işletmeniz hakkında çok değişik perspektiflerden kapsamlı görünümler sunar. İncelemeye değer bir eğilim yakaladığınızda, ilgili mali hareketleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu bileşenler kuruluşun her düzeyinde kontrolu artırdığı gibi dünya genelinde kabul görmüş çeşitli yasal düzenlemeleri de destekler.

IFS/eFatura manüel fatura sayısını azaltarak satıcı faturalama iş akışını geliştirir ve otomatikleştirir. Fatura scanning ve gerçek elektronik fatura dökümü mümkündür. Onay ve satınalma siparişleriyle eşleştirmeye ilişkin kurallar fatura işlem sürelerini kısaltmaktadır. Ayrıca olay mesajları ve geçmiş işlem kayıtları ile de süreç takibini kolaylaştırabilirsiniz.

IFS/Bütçe Yönetimi IFS Uygulamaları içindeki planlama, bütçeleme, ve tahmin iş akışlarını yönetmenizi sağlar. Bu modülü puan cetveli hedeflerini ve bütçe şablonlarını oluşturmak, ve şirket stratejisini belirlemek için kullanın. Sürekli planlama ve devreden tahmin rakamları süreci tüm aşamalarında kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu bileşen Microsoft Excel ile entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır.

IFS/Nakit Akışı ile çeşitli senaryolara göre esnek nakit analizleri yapabilirsiniz. Nakit durumunuza dair öngörülerde bulunmak için müşteri siparişleri, satınalma siparişleri, alacak hesapları ve borç hesapları modüllerini kullanın. Bu bilgilerden daha iyi nakit yönetimi ve stratejik kararlar amacıyla yararlanabilirsiniz.

IFS/Borç Hesapları satıcı faturalama ve ödeme süreçlerini basitleştirir. Oto-faturalama (self-billing) imkanı fatura işlem hacmini azaltır. Çeşitli para birimi ve ödeme seçenekleri modülün esnekliğine katkıda bulunurken hesap takip ve analiz yetenekleri tam kontrol sağlar.

IFS/Alacak Hesapları müşteri faturalama ve ödeme süreçlerini basitleştirir. Rutin işlemleri otomatik olarak kodlandırır. Müşteri siparişleri ve muhasebe kurallarıyla entegre çalışan bu modül sayesinde hatalar minimize edilirken yordamlar da basitleştirilmiş olur.

IFS/Sabit Kıymetler kurum sabit varlıklarını stratejik anlamda yönetebilecek entegre bir muhasebe aracıdır. Ayrıca amortisman yöntemleri açısından birçok ülkenin kurallarına uyum sağlar.

IFS/Konsolide Hesaplar kullanıcılara tek bir yerde konsolide edilmiş bir den çok firmaya ait verileri sunar. Bağlı kuruluş hesap planlarını, bütçelerini, ve para birimlerini şirket hesap planları, bütçeleri, ve para birimleriyle eşleştirir. Bağlı kuruluş ya da bayilere ait anlık (snapshot) raporlar yöneticilerin en güncel konsolide finansal verilere ulaşmasını sağlar.

IFS/Genel Muhasebe finansal analiz ve raporlamanın yanısıra güçlü simülasyon yetenekleri için sağlam bir taban oluşturur. Bir şirketler grubu içindeki tüm sistem ve bağlı birimlerden toplanan mali olayları konsolide eder.