Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
9 Ekim 2013

IFS PROJELER

Projects
Proje bileşenlerimiz diğer IFS bileşenleriyle birlikte proje yaşam döngüsünü izleyecek entegre bir araç setinden oluşmaktadır. Proje çözümü Finansallar, Satınalma, Envanter, Müşteri Siparişleri, Üretim, Mühendislik, İnsan Kaynakları, Doküman Yönetimi, ve Varlık/Servis Yönetimi gibi diğer IFS bileşenleriyle entegre olup, proje-bazlı üretim, mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve altyapı gibi proje prensiplerine göre faaliyet gösteren çok değişik türden firmalarca kullanılır.

IFS/Proje Raporlama bir proje ile ilgili zaman, gider kalemleri, malzeme, ve diğer maliyetler gibi proje maliyet hareketlerinin işlenmesini sağlar. Proje Raporlama bileşeni ayrıca müşterilerin fatulanması için de kullanılabilir. Bu durumda hangi bedel ve ücretlerin uygulanacağını tanımlamak için projelere iliştirilecek fiyat listeleri hazırlanır.

IFS/Satış Kontrat Yönetimi ile bir satış kontratını teklif ve ihale aşamasından nihai tamamlanış ve teslimata kadar tüm aşamalarda yönetebilirsiniz. Bu uygulama bileşeni ayrıca ödeme -uygulama fonksiyonunu da içerir ve tanımlanmış birim kar oranlarını, ödeme blokaj kurallarını, belgeleri ve ödemeleri kontrol altında tutar. Faturalar ve ücretlendirmeler ilerleme (istihkak), miktar, satış değeri, maliyet artı kar ve faz ödemeleri gibi bir dizi esnek seçeneklere göre tahakkuk ettirilebilir.

IFS/Fason Yönetimi basit veya karmaşık taşeronluk aktivitelerini yönetir; örneğin, bir inşaat safhası taşerona yaptırılacaksa, program bunun hangi işleri kapsadığını takip edebilecektir. İş İlerlemeleri takip edilerek değerlemeler iş ilerleme yüzdeleri ya da teslim edilen miktarlara göre yapılabilir. Taşerona iş ile ilgili talimatlar gönderilebilir. Taşerondan faturalar kabul edilebilir ve değerleme (ücretlendirme) belgeleri hazırlanabilir.

IFS/Risk Yönetimi proje risk değerlendirmelerinin tanımlanmasına izin verir. Kullanıcı-tanımlı risk şablonları tutarlı iş prensiplerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Riskle karşılaşılması durumunda alınabilecek önlemlere ışık tutmak üzere olası problemler ve bunların yaratabileceği sonuçlar önceden tanımlanabilir.

IFS/ Proje Planlama IFS’de proje çizelgelerinin hazırlanmasına izin verir. Gantt şeması görüntüleri alınabilir. Planlama mantığı bağımlılıkları ve kısıtları destekler. Kaynak planlaması ve simülasyon yapılabilir. Microsoft Project veya Primavera gibi araçlar kullanılacaksa, IFS bunlara yönelik iki yönlü entegrasyonları sağlayabilir.

IFS/Proje Bütçeleme Proje Maliyet Kontrolu’na ilişkin kapsamlı fonksiyonları içerir. Kullanıcı-tanımlı proje tahmin tipleri ile birçok proje tahmin, bütçeleme, gözden geçirme vs versiyonunu destekleyebilirsiniz. Bütçeler Maliyet Dökümleri ve WABS ile kontrol edilebilir. S Eğrileri ve Doğru Hat mantığı gibi yayma kuralları sisteme tanımlanmıştır.

IFS/Proje Yönetimi kullanıcı-tanımlı İş Ayrıştırma Yapıları (WBS) ile proje yaratmanıza izin verir. İş süreç tutarlılığını sağlamak için şablonlardan yararlanabilirsiniz. Maliyetler, ciro, saatler ve miktarlar proje WBS’si ile ilişkilendirilebilir. İş ilerlemesi ve Kazanılmış değer desteklenir. Tüm maliyetler tüm WBS seviyelerinde (Beklenti, Taban Değer, En Son Tahmin, Kabul Edilmiş, Kazanılmış Değer, ve Fiili) takip edilebilir. Proje çözümü proje planının erişilebileceği yerdir ve buradan satınalma, mühendislik, üretim, montaj, ve inşaat gibi alanlara yönelik alt-planlar yaratılabilir.