Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
9 Ekim 2013

IFS MÜHENDİSLİK

Engineering

Mühendislik bileşenlerimiz tasarım elemanlarının, ürünlerin, montaj birimlerinin, ve tesislerin tarif ve konfigüre edilmelerini kolaylaştırır. Revizyonlar dahil tüm ilgili dokümantasyonun yönetilmesini hızlandırarak kalitenin artmasında etken olur Organizasyondaki her kişi ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşarak teknik, idari ve finansal bilgilerin sürekli güncellenmesine katkıda bulunur. Satınalma, mühendislik, ve üretim süreçleri arasındaki entegrasyon ortaya gerçek anlamda etkin bir şirket resmi çıkartır

IFS/Varlık Verileri Yönetimi fabrikalardaki değişik objeler, enerji hatları, fiber-optik ağlar, ve diğer türdeki yapı, tesis ve varlıklarla ilgili bilgilerin yaratıldığı ve güncellendiği birçok disiplinden oluşan bir mühendislik çerçevesidir. Mühendislik süreçleri ve internet üzerinden iletişime yönelik güçlü araçları içerir. Tedarikçilerden ve danışmanlardan gelen bilgiler direkt olarak sisteme aktarılabilir. IFS/Satınalma modülüyle birlikte kullanıldığında satınalma işlemlerinin verimliliğini yükseltir. IFS Bakım modülüyle kesintisiz entegrasyon içinde olması bakım süreçlerinde aksamalar yaşanmamasını ve varlıkların hizmet ömürleri süresince desteklenmelerini sağlar.

Engineering Change Management

IFS/Mühendislik Değişiklik Yönetimi mühendlik değişiklik emirlerini ve ilgili süreçleri basitleştirip hızlandırır. Değişiklik emirlerini uygulamadan önce gerekli kontrolü yapmanızı ve onaylamanızı sağlar.

Project Delivery

IFS/Proje Teslim ihale, detaylı dizayn, satınalma, üretim, ve/veya montaj’dan testlere, teslimata, satış-sonrası desteğe ve bakıma kadar tüm karmaşık proje safhaları ile ilgili teslim ve termin tarihlerini daha iyi koordine etmenizi sağlar.

PDM Configuration

IFS/PDM Konfigürasyonu stok kalemlerinin ve ürünlerin mühendislik tasarım, konfigürasyon kontrol, ve takiplerini destekleyen bir ürün verileri yönetim aracıdır. Gelişmiş revizyon yönetim yetenekleri karmaşık yasal düzenlemelere uygunluk konusunda size yardımcı olur. Güçlü “best-fit” arama ve kopyalama özelliği ürün ve tasarımları tekrar tekrar kullanmanıza izin vererek standart ürün ve parçalar elde etmenize olanak sağlar.