Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

Tarım & Hayvancılık

Günlük gıda ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan besinler uzun çalışmalar, dikkat ve özenin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. IFS ERP Uygulamaları, üreticinin desteklenmesi, ürünün kalitesi, sağlık kontrolleri ve üreticilerin eğitimleri süreçlerinde işletmelere entegre çözümler sunmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye?de de farklı coğrafyalarda farklı tarım ve hayvancılık kuralları geçerli olmaktadır. Bir bölgede tarımda seracılık ön plana çıkarken, diğer bir tarafta coğrafi özelliklerden dolayı küçükbaş hayvancılık daha büyük önem taşıyabilmektedir. Bir ürün coğrafik şartlardan dolayı çeşitlenirken, aynı şartlar ürün sahasının daralmasına da sebebiyet verebilmektedir. Hava şartları ve tüketici beklentileri de ürün çeşit ve miktarlarını belirleyebilmektedir. Büyük alım yapan işletmeler müstahsiller aracılığıyla çalışmaktadırlar. Şeker pancarı, çay, fındık gibi endüstriyel değeri olan tarımsal faaliyetlerde, üretici üretmiş olduğu ürünü belirli bölgelerdeki toplama alanlarına teslim ettiği gibi direk merkeze de teslim edebilmektedir. Ürün kantar tartımından sonra kalite kontrol aşamalarını geçilerek ortaya çıkan gerçek değerinin muhasebeleştirilerek üreticiye sunulması beklenmektedir. Bu süreç öncesinde de yine üreticiyi korumak ve desteklemek amaçlı bir takım destek ödemeleri de yapılabilmektedir. Tüm bu kayıtların sistem içerisinde tutulması, avans, borç alacak takiplerinin yapılmasında IFS ERP, sektöre özel entegre çözümler sunmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi tartımların gerçekleştirildiği kantarlarla entegrasyonda izlenebilirlik açısından önem taşımaktadır.

Ülkemiz coğrafyasında öne çıkan tarım ürünleri aşağıdaki gibidir:

 • Tahıllar
 • Pirinç
 • Arpa
 • Buğday
 • Çavdar
 • Mısır
 • Endüstri Bitkileri
 • Çay
 • Pamuk
 • Şekerpancarı
 • Tütün
 • Haşhaş
 • Zeytin
 • Ayçiçeği
 • Susam
 • Keten
 • Meyvecilik
 • Sebzecilik
 • Seracılık

Ülkemizde yapılan hayvancılık çeşitleri de aşağıdaki gibidir:

 • Küçükbaş Hayvancılık
 • Büyükbaş Hayvancılık

Bunların dışında arıcılık,balıkçılık ve kümes hayvancılığını da yer almaktadır.

Her geçen gün daralan doğal zenginlikler ve artan ihtiyaçlar, gerek tarımda gerekse hayvancılıkta ciddi önlemler alınmasına sebep olmaktadır. Damla sulama sayesinde daha da hızlı gelişecek tohum çeşitlerinin araştırılıp geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma geliştirme aşaması 6 ay ile 24 ay arasında değişebilmektedir. Bu süreç boyunca yapılan tüm işlemlerin kaydı ve gelişme oranlarının takibi, kontrol kriterleri ilerleme miktarları gibi tüm süreçlerin kontrol altında tutulmasında IFS ERP, ‘Kalite Döküman Yönetim Sistemleri’ ile işletmelere çözümler sunmaktadır. Her iki konuda da çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin doğru anlamda eğitilmesi, doğru ürüne yönlendirilmesi de yüksek verim alınması açısından son derece önemlidir. Belirli alanlarda verilen eğitimlerin ve sonuçlarının takiplerinde IFS ERP, işletmelere yardımcı olmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi Tarım ve Hayvancılıkta da ekipman kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu ekipman ve araçlar işletmenin olabileceği gibi bağlı bulunduğu kooperatiflerden de bazı araçlar kiralanarak kullanabilmektedir. Özellikle bu kiralama işleminin geniş kullanıma hizmet vermesi için son derece planlı yapılması gerekmektedir. Bu sürecin aksamaması için bir diğer önemli nokta da bakımlarının zamanında yapılarak arızi duruşları en az indirmektir. IFS ERP Bakım Yönetimi, işletmelerin bu kapsamdaki beklentilerine cevap vermektedir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

 • Satış Yönetimi
 • Kalite Kontrol Uygulamaları
 • Doküman Yönetim Sistemi
 • Bakım Yönetim Sistemi

Tarım ve Hayvancılık Sektörü IFS ERP Tamamlayıcı Çözüm Bileşenleri

 • Dağıtım
 • Mobil Kablosuz Servisler
 • Satınalma Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Finans & Muhasebe Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • İşletme Performansı