Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

Enerji ve Utilities

Enerji ve Utilities

Yoğun altyapı yatırımının söz konusu olan enerji sektöründe, altyapı projelerinin planlanması, yönetilmesi, varlıkların etkin bir şekilde yönetilerek kesintisiz enerji üretimi ve iletiminin sağlanması ve operasyonel maliyetlerin minimize edilmesi, sektörün ana gereksinimlerindendir.

IFS ERP/MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) Enerji Sektör Çözümleri; işletmelerin varlıklarını maksimum verimlilikle kullanmalarını ve dolayısıyla yapmış oldukları yatırımların hızlı geri dönüşünü görmelerini sağlamaktadır.

IFS ERP/MRO Enerji Üretim ve Güç Santralleri alanındaki ilk uygulaması, 1985 yılında İsveç’te bir enerji üretim santralinde gerçekleştirilmiştir. IFS ERP/MRO Uygulamaları, bugün enerji sektörünün enerji üretim, iletim ve dağıtım alanlarında olmak üzere 150’nin üzerinde kurum ve tesiste uygulanmaktadır.

IFS ERP/MRO, enerji sektörünündeki farklı fonkisyonel gereksinimleri karşılamak amacıyla enerji sektörünü alt segmentler bazında ele alınıp detaylandırılmıştır.

IFS ERP/MRO Enerji Sektörü Alt Segmentleri

IFS ERP/MRO Enerji Üretim Çözümü

Nükleer Enerji, Hidroelektrik Enerjisi, Gaz Dönüşüm Santralleri, Rüzgar Enerjisi Santrallari ve Maden kömüründen Enerji Üreten Santrallerin iş gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen Enerji Üretim Çözümü; ağırlıklı olarak kesintisiz enerji üretimini sağlamak amacıyla detay ”Ekipman Yönetimi ve Bakımlarının” etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamaya odaklanmıştır.

IFS ERP/MRO Enerji İletim ve Dağıtım Çözümü

Ulusal ve Bölgesel Enerji dağıtımı yapan firmaların, yüksek ve orta gerilim enerji iletim hatları ile Gaz Dağıtımı yapan firmaların boru hatlarının yatırım aşamasından itibaren takip edilmesi, yatırımların projelendirilmesi ve işletmeye alınması , işletmeye alındıktan sonra kesintisiz arz sağlamak için bakım süreçlerinin yönetilmesi konusuna odaklanmıştır.

IFS ERP/MRO Bölgesel Dağıtım ve Perakende Satış Firmaları (Utilities)

Bölgesel Dağıtım ağlarının yapılandırılması, altyapı projelerinin yönetilmesi ve bakımlarının sağlanmasının yanısıra aktif halde Enerji arzı (Elektirik, Gaz, Utilities kapsamında, Su ve Atık Su) sağlanan noktalarda, abonelik işlemlerinin yönetilmesi konularında yardımcı olur.

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

Enerji Sektöründeki işletmelerin ortak gereksinimleri, yoğun olan altyapı projelerinin yönetilmesi ile sahadaki ekipmanların detay bazda takiplerinin yapılarak bakım süreçlerinin etkin bir biçimde yönetilmesi ve kesintisiz arzın sağlanmasıdır. Bu noktada ön plana çıkan ana gereksinimler;

 • Yatırım Projelerinin Planlanması
 • Yatırım Projelerinin Bütçelendirilmesi
 • Proje Bazlı Tedarik Planının oluşturulması
 • Görsel Proje Planlaması (Scheduling)
 • Sahada Yatırım Projelerinin (imalatların) Takibi
 • Proje Maliyetlerinin İzlenmesi
 • Taşeron Anlaşmaları
 • Taşeron İmalatlarının Takibi ve Hakedişler
 • Hakediş Raporları ve Ödemeleri
 • Ekipman Yönetimi
 • Arizi Bakım Yönetimi
 • Planlı Bakım Yönetimi (Önleyici Bakım)
 • Bakım Emri Yönetim Süreci
 • Bakım Ekiplerinin İşyükü Planlanması
 • Bakım Maliyetlerin Takibi
 • Mobil Bakım Uygulamaları (Sahada El terminalleri ile bakım sürecinini yönetilmesi)
 • Çağrı Merkezi
 • Otomasyon Sistemleri ile Entegrasyon (Scada)
 • Coğrafi Bilgi Sistemeleri ile Entagrasyon (GIS)

IFS ERP Uygulamaları, Enerji Sektöründeki işletmelerin yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Finans & Muhasebe uygulamaları ve İnsan Kaynakları gibi diğer destekleyici süreçler ile tamamlayıp, enerji sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

Enerji Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Bakım Yönetimi

Enerji sektöründe, çok yoğun ekipman kullanımı söz konusu olduğundan ve 7×24 kesintisiz çalışma zorunluluğundan dolayı sahadaki ekipmanların detay bazda takip edilmesi ve Arizi bakımlar ile Önleyici bakımlarının sağlıklı bir biçimde yönetilmesi kritik bir süreçtir.

IFS ERP/MRO Proje Yönetimi

Altyapı yatırım projelerinin bütçelendirilmesi, proje tabanlı tedarik planlarının oluşturulması, proje uygulamalarının sahada yönetilmesi, proje maliyetlerinin detay bazda takip edilmesini sağlar. Projenin yaratılmasından tamamlanmasına kadar geçen sürecin entegre bir şekilde izlenebilmesine imkan verir.