Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

İnşaat – Taahhüt – Proje

Büyük çaplı altyapı projeleri yapan (Köprü, Tünel, Havayolu, Demiryolu, Metro, Offshore istasyonları) ana yüklenici firmalar ve bu firmalara taşeron olarak hizmet veren altyüklenici firmalar ile inşaat sektöründe faliyet gösteren; toplu konut, alışveriş merkezleri, kamu hizmet binaları gibi inşaat projeleri yapan firmaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olan IFS ERP İnşaat-Taahüt Çözümü, temelinde proje bazlı çalışmanın gereksinimlerini destekler şekilde tasarlanmıştır.

IFS ERP İnşaat-Taahhüt Çözümü; taahhüt ve inşaat firmalarının ihale hazırlık sürecinde; keşif çalışmalarının takip edilmesi, keşif değerlendirme ve ön proje planına göre birim fiyat analizleri sonrasında proje keşif bedelinin hesaplanması, ihale dosyasının hazırlanması, master iş planın oluşturulması gibi ihale öncesi yapılan çalışmalarının yürütülmesini desteklemektedir. İşin kazanılmasından sonraki süreçte; detay iş planlarının oluşturulması, ekip ve mobilizasyonun sağlanması, proje planına bağlı olarak satınalma tedarik planlarının oluşturulması, şantiye operasyonlarının detay bazda planlanması ile imalat süreçlerinin takip edilmesi ve şantiye stoklarının yönetilmesini desteklemektedir. Yoğun bir biçimde altyüklenici – taşeron kullanımı sözkonusu olan bu sektörde, taşeronlar ile yapılan farklı tip taşeron anlaşmalarının takip edilmesi ve iş ilerlemelerine göre dönemsel hakedişlerin hesaplanması ve raporlanması da desteklemektedir.Proje Bazlı maliyet analizlerinin yapılmasına imkan veren yapısı sayesinde projenin herhangi bir aşamasında keşif bedeli ve bütçelenen maliyetler ile gerçekleşen maliyetleri görmek mümkün olabilmektedir. Projenin zaman planındaki sapmalar görülebildiği gibi, maliyet öngörülerindeki sapmalar ve maliyet performansları da izlenebilmektedir.

IFS ERP Uygulamaları, İnşaat ve Taahhüt alanında faaliyet gösteren işletmelerin proje bazlı çalışmalarından dolayı , dinamik ve değişken iş gereksinimlerini, merkezi İngiltere’de olan özel geliştirme ekibi ile 15 yılı aşkın sürede geliştirmiş olduğu sektörel çözümler ile karşılamaktadır. Sektörde kullanılan bazı yerel yazılımların aksine, IFS ERP çözümleri aşağıda bahsedilen sektörde ön plana çıkan ana gereksinimleri karşılamanın yanı sıra diğer destekleyici modüller ile, İnsan Kaynaklarından Bordroya , Doküman Yönetiminden, İş Güvenliği ve Kalite Kontrol Uygulamalarına kadar firmaların ihtiyaç duyduğu tüm çözüm bileşenlerini içeren sektörel çözümler sunmaktadır.

İnşaat firmaların temel iş akışında IFS ERP Uygulamaları’nın sunmuş olduğu imkanlar:

Proje Öncesi Proje Teklif Hazırlık Süreci

 • Poz Takibi & Birim Fiyat Analizleri
 • İş Programının Oluşturulması
 • Keşif ve İş veren Tekliflendirme Süreci

Alınan İşin Gerçekleştirilmesi Süreci

 • İş Programının detaylandırılması ve İş Programına Bağlı Tedarik Planlama
 • Şantiye Taleplerinin Tedariki
 • Taşeron Altyüklenici Yönetimi
 • Şantiye Operasyonlarının Yönetimi
 • Müşteri (İşveren) Hakedişlerinin Hesaplanması
 • Proje Maliyet ve Bütçe Performansının izlenmesi
 • Makine Parkının Yönetimi ( Bakım Yönetimi

İnşaat ve Taahhüt Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

 • Proje Yönetimi
 • Proje Ürün Yönetimi
 • Satış Kontratları
 • Taşeron Yönetimi
 • Doküman Yönetimi

İnşaat ve Taahüt Sektörü IFS ERP Tamamlayıcı Çözüm Bileşenleri

 • Üretim Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Satış Kontrat Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bordro Yönetimi
 • Finans ve Muhasebe Uygulamaları