Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

Madencilik

Jeolojik yapının bir sonucu olarak ülkemiz, önemli sayıda maden çeşitliliğine sahip ve maden kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkemizde küçük-orta rezerve sahip madenleri çıkartan ve işleyen çok sayıda işletme bulunmaktadır. Tüm sanayi dallarının ürünlerinde doğrudan veya dolaylı olarak ana girdi olarak kullanılan madenler, bu yapısı ile ayrı bir stratejik değere sahiptir. Maden işletmeleri; maden ocaklarındaki zor, zahmetli operasyonel süreçlerini; iş güvenliği, çevre sağlığı, tehlikeli madde yönetimi gibi yasal düzenlemeler altında yürütürlerken, bir taraftan da çıkarılan cevherin üretim tesislerinde verimli ve kesintisiz bir şekilde işlenmesini sağlamak durumundadırlar.

Karlılığın arttırılması, kesintisiz ve sürekli üretimin sağlanabilmesi, ürünün global pazarda zamanında ve değerinde pazarlanabilmesi, taşıma maliyetlerinin minimuma indirgenmesi için lojistik operasyonların iyi planlanabilmesi ve etkin maliyet analizlerinin yapılabilmesi için işletmeler gün geçtikce Entegre Yönetim Sistemleri olan ERP yazılımları ile yönetilmeye başlanmaktadır.

IFS ERP; iş makinaları, taşıyıcı bantlar, nakliye araçları ve işleme tesisleri gibi yoğun ekipman kullanımı olan madencilik sektöründe sunmuş oldukları, İleri düzey Ekipman Ve Bakım Yönetim sistemleri ile önleyici ve koruyucu bakım faliyetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ile üretimin kesintisiz sürdürülmesine katkıda bulunmakta, operasyon sahasında kullanılan tartım cihazları ile (loadcell, konveyör bantları, kantarlar) entegre çalışabilme özelliği ile imalat rakamlarının günlük takip edilmesine imkan vermektedir. İleri düzey imalat yönetim uygulamaları sayesinde maden işleme tesislerindeki üretim operasyonlarının planlanması, takibi ve maliyetlendirilmesi, detay seviyede yapılabilmektedir.

IFS ERP Madencilik Çözümü, kimyasal analizler sonrasında ürün sınıflandırılması birinci, ikinci kalite ürün yönetiminin ve analiz sertifikalarının oluşturulması gibi kalite kontrol uygulamalarının yanı sıra, Entegre Finans Muhasebe Uygulamaları, Satış Pazarlama faaliyetlerinin yürütülebileceği CRM Uygulamaları, Satınalma Yönetimi, İnsan Kaynakları, ve Bordro Uygulamalarını da kapsamaktadır.

Ön Plana Çıkan Bazı Sektörel Gereksinimler

 • Araç, Gereç ve Ekipman Yönetimi
 • Önleyici ve kestirimci bakım faliyetlerinin yürütülmesi ve üretim sürekliliğinin sağlanması
 • Hammadde ve mamül sevkiyatlarında Kantar otomasyonu
 • Üretim aşamasında imalat rakamlarının taşıyıcı band tartım cihazlarından alınması
 • Proses tarzı, sürekli üretimin desteklenmesi
 • Üretim veri toplama sistemleri
 • Analiz sonuçlarını takip edilmesi ve ürün sınıflandırılması
 • Dönemsel fiili maliyet hesplaması ve endirekt maliyetlerin üretim maliyetlerine dağıtılması
 • Sevkiyat planlaması
 • CRM uygulamaları

IFS ERP Uygulamaları, Madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Madencilik sektöründeki işletmelere entegre çözümler sunmaktadır.

Madencilik Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

 • Ekipman Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Proses Otomasyon Entegrasyonu
 • Üretim Yönetimi
 • Dağıtım

Madencilik Sektörü IFS ERP Tamamlayıcı Çözüm Bileşenleri

 • Satış Yönetimi
 • Satınalma
 • Envanter Yönetimi
 • Finans & Muhasebe Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • Doküman Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • İşletme Performansı