Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

Proje Tipi Endüstriler

Bugünün Tasarım, Mühendislik, Mukavele ve İnşaat pazarları oldukça rekabetçi, ve artan proje risklerini kontrol ederken kısıtlı olarak fiyatlandırılmış projeleri bütçe ve zaman cetveline tutarlı bir şekilde yönetebilme ihtiyacı var. İhtiyaç alanda, ofiste, fabrikada ve tedarik zincirinde rekabetçi bir avataj sağlayan sınıfının en iyisi, entegre Proje yönetimi, Proje Teslimi ve Uygulama çözümleridir.Zorunluluklardan daha fazlası:

 • Önceki deneyimleri kullanarak ön tahminleri geliştirme
 • Birçok proje/anlaşma ortak kaynaklarını uygun bir şekilde planlama
 • Hangisinin yanlış gittiğine veya gidebileceğine odaklanarak proje zaman aşımı, istisnai durum ve risklerinden erken haberdar olma.
 • Proje performansına gerçek zaman görüşü geliştirme
 • Kredi açma, faturalandırma yönetimi, kapsam ve spesifikasyonlarda önemli değişimleri yakalama.
 • Bitişte proje başarısını kontrol etme
 • İş içinde ve dışında proje takımlarıyla iş birliği yapma
 • Proje zamanına göre materyal ve fiziksel dağıtımları tamamiyle yönetebilme
 • İdare edebilme zorluğunu ortadan kaldırma, iş akışı kullanarak zamanı kısaltma ve değer katmayan işleri kaldırma.
 • Akıllıca ticari dökümanları saklama ve paylaşma, ürün ve sürümleri yönetme
 • Departmana ait siloları kaldırma, bütün iş aktivitelerini projeye bağlama, ortak bir veriyle operasyonel ve mali yönetimin ilişkisini kurma
 • En değerli ortak varlığınız sezgiler olmadan ortak yöntemleri benimseme

Bahisler yüksek
Başarısız olmuş bir proje yada anlaşma bir yılın bütün karını silebilir. Proje riski ve azaltılmış karlılık kritik bilgiler departman silolarda yönetildiği zaman olur. Sıklıkla böyle projeler değişik bakış açısından birçok insanı içerir. Henüz herkes aynı sayfada olmak zorundadır.

IFS ERP proje verileri zamanla geliştikçe ve bu zaman içerisinde doğruluğu kanıtlanmış, değişikliklerle herkesi sürekli bir döngüde güncel tutar. IFS ERP Projeleri iç ve dış bütün ilgili kullanıcılara bütün proje bilgilerine proje merkezli anahtar Performans Göstergeleri yönetiminden detaylı iş atama ve bireysel takım üyeleri görevlerine, sarma tasarıma, inşa ve kuruluş kaynaklarına, ve tedarikçi ve taşeron teslimlerine kadar merkezi ve gerçek zamanlı erişim sağlar.

İş Dökümü Yapısı
IFS ERP Proje çatısı insanları, materyalleri, tedarikleri, fiziksel teslimleri, masrafları, zaman ve dökümantasyonu dahil ederek bütün iş aktivitelerini ve teslim edilebilirleri bağlayan şemsiye bir modül gibi davranan İş Dökümü Yapısı içinde sunulur. Bu proje içindeki bütün katılımcıların sorumlu olduklarının ve ana gereksinimlerinin tam sahipliğinin verildiğini garantilemek için ihtiyaç duyulan çatıyı sağlayarak bütün ilişkili kaynakları idare etmede kullanılabilir ve zaman kontrolcüsü olur.

Detaya inin
Yapı içerisindeki her düğümden daha detaya ya da genele ulaşmak mümkündür, ve İş Dökümü Yapısındaki elementlerin tamamlama tarihi bağlantılı tasarım, yapım, alım, ve kurulum aktiviteleri için gerekli zamanı idare etmede kullanılır.

Proje Yöneticisi her projeye tıklayabilir ve doğrudan her bağlantılı aktiviteye inebillir, örneğin Tasarım aktivitesi, Kaynak Zamanı Kaydı, Masraf Mükellefiyeti, Tedarik Talebi, Alım Emri, Üretim Emri, Servis/Kurulum Emri yada her döküman, çizim, anlaşma, Sağlık ve Güvenlik profili, Varyasyon/Değişim İsteği, Fatura, Kredi Notu gibi. Her işin şimdiki işlem yöntemi de görünürdür.

Zamanınızı en iyi şekilde kullanın
Böyle bir görünürlük Proje Yöneticisinin ya zaman ya da maliyet olarak plandan sapma tehlikesi olan kritik işlere odaklanarak zamanını en iyi şekilde kullanması demektir.

Giderler ve gelirler
Giderler ve Gelirler tanımlanmış İş Dökümü Yapısı seviyeleriyle korunur ve toplanır, ve İlerleme tamamlamaları düşük seviyeli işlerden alt proje ve proje seviyesindeki işlere hem kuş bakışı görünüme hem de altan yukarı görünüme izin vererek akar.

Özet düzeyi ya da detaylar
Potansiyel olarak yüzlerce paralel aktivite ile idare etmek için, makro ve mikro düzeylere bakabilmek önemlidir. Alt proje düzeyindeki bir ilerleme statüsü Proje yöneticisini adım adım zaman yarışında tehdit edilen işlere götürebilir. Sadece 4 tıkla proje özetinten hala bir değer yanıtı bekleyen tek RFQ tedarikçisine bütün detaylarıyla erişebilirsiniz.

Proje Giderleri maliyet yelpazesinde baştan başa önemli bir etken olabilir. Çalışanın sunuşundan sonra, yönetici yada dahil edilen denetçi bir yada birkaç projeye dağıtılan gider taleplerini onaylamak için iş akışı tarafından davet edilir. Proje Yöneticisi her zaman bu giderlerin detaylarını görebilir.