Bize Ulaşın: İzmir: +90 232 446 81 10 İstanbul: +90 216 374 75 05
10 Ekim 2013

Savunma & Havacılık

2000 yılında BAE Systems ile IFS arasında kurulan ortak bir girişim olan IFS Savunma, sadece Savunma & Havacılık pazarına ERP yazılımı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren tek şirket olması sebebiyle, sektörel bazda çözüm üreten tek firma niteliğindedir.

Savunma Sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin gerek stratejik pozisyonları, gerek güvenlik, gerek askeri standartlara uygunluğu, gerekse kalite açısından yüksek beklentileri, ticari işletmelerin ihtiyaçlarından farklılık göstermektedir. Örneğin elektronik komponent üreten bir ticari firma ile benzer bir komponenti üreten bir savunma sanayii işletmesi açısından kalite gereksinimleri, izlenebilirlik, dokümantasyon ve planlama hassasiyeti açısından çok ciddi farklılıklar söz konusudur. Bu noktada Savunma Sanayi beklentilerin de oldukça üst düzeyde olduğu bir alan olmaktadır. Diğer endüstrilerde genellikle toplu ve seri imalat şeklinde çalışılır iken, Savunma Sanayinde ağırlıklı ‘Proje’ ya da ‘Siparişe Özel Üretim’ yapıldığı için sipariş veya projeye ilişkin her türlü tedarik, üretim ve kalite süreçlerinin anlık olarak planlanması ve takibinin yapılabilmesini gerekmektedir.

Türkiye’ de Savunma Sanayi Müsteşarlığına bağlı; Kara Araçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Elektronik Harp ve Algılayıcılar, Roket-Füze ve Mühimmat ve Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlıkları altında teşkil edilmiş bulunan proje grupları aracılığıyla, Savunma Sanayinin tüm ihtiyaçları projelendirilmekte ve geliştirilmektedir. Savunma Sanayinde, teknolojik altyapıların geliştirilmesinin başlıca önceliği, Savunma Sanayi Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı?nın Kalite Yönetimi kurallarında zorunluluk olarak belirlediği ERP uygulamaları oluşturmaktadır.

Savunma sektöründeki IFS ERP Uygulamalarını temel olarak 2 grupta inceleyebiliriz:

1. Savunma Sanayii Üreticileri

2. Silahlı Kuvvetler

Her iki grupta da kalite, dokümantasyon ve izlenebilirlik açısından benzer ihtiyaçlar görülmekle birlikte özellikle iş akışları açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Savunma Sanayiileri Üreticileri, genellikle proje bazlı çalışan ve ETO (Engineer To Order – Siparişe Özel Tasarım) ya da CTO (Configure To Order – Siparişe Özel Konfigürasyon) tarzında üretim yapan işletmeler iken, Silahlı Kuvvetler daha ziyade yaygın ekipman, araç ve tesislerin organizasyonu ve bakımı ve etkin yönetimi konusuna ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada Savunma Sanayiileri daha ziyade Tasarım, Planlama ve Üretim gibi konulara ağırlık verirken Silahlı Kuvvetler daha çok Kurumsal Varlık Yönetimi (Asset Management) konularına ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak her iki grup için de entegrasyon, kontrol ve izlenebilirlik vazgeçilmez bir unsurdur.

IFS ERP Uygulamaları, askeri teçhizatın tüm yaşam döngüsü boyunca, yani tasarım, imalat, hizmet içi ve operasyonlar sırasında ortaya çıkan gereksinimler için sektördeki en iyi uygulamayı içerisinde barındırmakta, tüm ihtiyaçları karşılamak ve etkin çözümler sunmak amacıyla, asker ve sivil uzmanlar ile çalışmaktadır.

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

 • Müşteriye özel tasarım – Prototip ve Üretim takibi
 • Program, Proje Yönetimi
 • Proje Bazlı Tedarik Planlama, Satınalma ve Stok Yönetimi
 • Kontrat Yönetimi
 • İleri Düzey MRO ve Araç Bilgi İstemi
 • Servis veritabanı -Satış Sonrası Servis Uygulamaları
 • Garanti takibi ve Satış sonrası Servis anlaşmalarının Yönetimi
 • Mobil Servis Uygulamaları
 • Kalite Kontrol Uygulamaları
 • Döküman Yönetim sistemi
 • Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi

IFS ERP Uygulamaları, Savunma & Havacılık sektöründeki işletmelerin, yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Savunma & Havacılık sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır

Savunma Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

 • Proje Yönetimi
 • Tasarım Yönetimi
 • Kontrat Yönetimi
 • Satış & Destek
 • Bakım Yönetimi
 • İleri MRO
 • Araç Bilgi Yönetimi

Tamamlayıcı IFS ERP Çözüm Bileşenleri

 • Üretim
 • Dağıtım
 • Mobil Kablosuz Servisler
 • Satınalma Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Finans & Muhasebe Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • İşletme Performansı